Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Učení pro život

To, co se učím, mi musí dávat smysl, musím vědět proč se to učím a kdy a k čemu učivo využiji. pro život

 

  • Radostné učení – snažíme se vést výuku tak, aby děti pracovaly se zájmem, rády a beze strachu
  • Propojení s reálným životem – obsah výuky přizpůsobujeme aktuálnímu dění (státní svátky, mimořádné události apod.), výuku doplňujeme názornými ukázkami (pokusy, ukázky apod.)
  • Zážitkové učení – poznávání opíráme o zážitky mimo školní třídu (výlety do přírody, exkurze na významná místa v našem kraji)
  • Činnostní učení – ve výuce používáme manipulativní pomůcky
  • Přiměřené využívání ICT – žáky vedeme k používání IC techniky – práce s internetem, používání interaktivních programů pro školy
  • Inovativní metody – snažíme se držet krok s dobou a nabízíme dětem kooperativní učení, párovou či skupinovou práci, metody kritického myšlení, prvky Hejného matematiky, konstruktivistický přístup, projektové vyučování (projekty ZDE)
  • Prostor k objevování – nepředkládáme dětem hotová fakta, ale dáváme jim prostor pro vlastní iniciativu a přemýšlení

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44