Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Mateřská škola

Pojďste k nám nakouknout

mš1.mp4  klíčovou dírkou

MŠ2.mp4 

Platby

 • Úplata za předškolní vzdělávání  pro školní rok 2022/23 činí 550,- Kč.
 • Platbu, prosím, provádějte nejdéle k 15. každý měsíc na účet MŠ s označením - úplata a jméno dítěte.
 • č.ú.: 86-303400247/0100
 • variabilní symbol pro úplatu MŠ: 201576

Placení stravného převodem:

 • Vždy do 25. dne předcházejícího měsíce ( obědy se platí předem )
 • na účet ZŠ  86-303 400 247/0100
 • var. symbol pro platbu za obědy: 31412111 ( uveďte  jméno dítěte )

Úplata a stravné o prázdninách

 • v případě, že vaše dítě ukončí docházku do MŠ a přestupuje na jinou ZŠ – ukončit včas placení stravného
 • úplata v letních měsících snížena na 270,-Kč za měsíc (úplata se hradí i v případě, že vaše dítě nebude chodit do MŠ o prázdninách)
 • dětem nastupujícím do posledního ročníku MŠ (předškoláci) – ukončit k 31. 8. platbu úplaty (předškolní děti poslední rok před vstupem do ZŠ úplatu nehradí)

Zajímavé internetové odkazy

 • Informace pro rodiče dětí, které půjdou do školy https://hanaotevrelova.cz/Ebook-zdarma
 • Tyto stránky Vám nabízejí zajímavé pohledy na výchovu dětí https://www.nevychova.cz/
 • Zde si můžete stáhnout zajímavé E-booky např. pro předškolní přípravu apod. ZDE
 • Tento web se zaměřuje na vzdělávání v Mš i ZŠ - odkaz je na zápis do MŠ. Je zde i poradna pro rodiče, pracovní listy pro děti apod: zde
 • Zajímavé povídání s Paní Nováčkovou o školství. ZDE

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44