Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Školní družina

  • vychovatelka: Eva VlčkováPA250615
  • telefon: 732 435 430
  • provoz družiny: 6.45 - 7.45, 11.00 - 16.00
  • úplata za školní družinu: č.ú. 86-303400247/0100         

     variabilní symbol: 2015140

     platba 200,- Kč měsíčně (upřednostňujeme platbu převodem z účtu - trvalý příkaz nebo         jednorázově za 10 měsíců)

Škoní družina poskytuje zázemí žákům před vyučováním a hlavně v době po vyučování. Po návratu z oběda jsou pro děti vždy připravené klidové aktivity, aby si po obědě odpočinuly. V případě příznivého počasí chodí děti na školní zahradu, na vycházky, na hřiště apod. Vybavení školní družiny odpovídá potřebám a zájmům dětí. Mají na výběr z velkého množství her, hraček, společných aktivit, knih a časopisů. Několikrát ročně má paní vychovatelka připravený projektový den zaměřený na určité téma.

Nabízíme dětem příjemné prostředí, bezpečné klima, kamarádskou atmosféru a široký výběr aktivit.

provoz školní družiny

 


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44