Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Individualizace

Každý jsme jiný, máme různé vlohy, odlišné pracovní tempo, jiné schopnosti a dovednosti. Snažíme se všem dětem přizpůsobit učení podle jejich možností.

individualita

 • Zažít úspěch – usilujeme o to, aby každý žák odcházel ze školy s pocitem úspěchu
 • Vnitřní motivace – podporujeme žákův zájem o vzdělávání
 • Individuální přístup – respektujeme individuální odlišnosti žáků a v málopočetném kolektivu se snažíme dát každému dostatečný prostor
 • Osobní pokrok – oceňujeme posun každého jednotlivce, nesrovnáváme žáky
 • Sebehodnocení – učíme žáky hodnotit vlastní práci, její průběh a pokroky
 • Možnost chybovat – chybu považujeme za prostředek osobního růstu žáků, učíme žáky s chybami pracovat
 • Pozitivní motivace – motivujeme žáky  formou kladných výroků
 • Čas zažít osobní tempo – respektujeme osobní tempo každého jedince
 • Vzdělávací sebevědomí – umožňujeme žákům zažít pocit „Dokážu to!“
 • Zodpovědnost – každý je odpovědný za své chování a za své učení
 • Samostatnost – učíme děti 3 kroky k samostatnosti: vymysli to sám

               poraď se s kamarádem

               zeptej se učitele


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44