Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

komunitní klub Černý Důl

Cíl projektu

Cílem projektu Komunitní život v Krkonoších je podpořit osoby pečující o děti do 15 let a osoby v postproduktivním věku. K podpoře dojde dvěma klíčovými aktivitami zřízením provozu komunitních dětských klubů včetně komunitních táborů a vytvořením pozice komunitního pracovníka na zajištění aktivit pro osoby v post produktivním věku a mezigenerační aktivity.

 

První aktivitou bude doplněna nedostatečná kapacita stávajících družin a druhou aktivitou dojde k posílení společenských vazeb.

 

Projekt je podpořen díky financování programu Operační program zaměstnanost plus s číslem projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000155. Žadatel MAS Krkonoše, partner s finančním přispěním EDDA, z.ú. Realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025.

PROVOZ

odpolední klub 12.00 - 16.00

 

logo

logo

logo


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44