Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Učitelé a provozní zaměstnanci školy

V naší ZŠ pracují:

Mgr. Naděžda Bachtíková - ředitelka školy

má dlouhodobou praxi ve školství jako učitelka prvního stupně. Funkci ředitele školy vykonává v souladu se  Zákonem č. 563/2004 Sb., § 5.

Konzultační a úřední hodiny: kdykoliv po předchozí telefonické nebo osobní domluvě (tel. číslo 739 094 353).

Mgr. Radmila Šubrtová - I. třída

Svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Zároveň jako dyslektická asistentka odborně provádí nápravu dětí s vývojovými poruchami učení. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte. 

Mgr. Barbora Vrábelová - II. třída

Svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Na zdejší škole vyučuje anglický jazyk. Po předchozí domluvě můžete kdykoliv konzultovat vzdělávání vašeho dítěte. 

Mgr. Naděžda Bachtíková - III. třída

Svým vysokoškolským vzděláním splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ. Vyučuje český jazyk a matematiku ve 4. a 5. ročníku.

František Horáček

Student , budoucí pan učitel. Ve všech ročnících vyučuje tělesnou výchovu, hudební výchovu a přírodovědu.

Michaela Stránská

pedagogický asistent - působí v II. třídě, školní asistent - působí ve školní družině.

Vladimíra Celbová

Pedagogický asistent v . třídě a ve školní družině.

 

Jitka Klimecká - konzultant domácího vzdělávání

 

Eva Vlčková - vychovatelka

Má kvalifikaci pro školní družinu, citlivě a zkušeně vyplňuje volný čas dětí.

 

Kolektiv pedagogického sboru je tvořivý a aktivně se zapojuje do akcí školy. Paní učitelky se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. 

Všechny učitelé se snaží práci diferencovat podle schopností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Výuku zakládají převážně na aktivních činnostech žáků, čímž dochází k maximálnímu využívání vyučovacího času a k efektivitě výuky. Do vyučování zařazují nové metody, kladou důraz na tvořivost, používají aktivizační učební pomůcky, počítačové programy, projekty, sledují adaptaci integrovaných žáků. Rolí našich učitelů je být dětem průvodcem a žáci jsou převážně vedeni, aby se k poznatkům dobrali na základě vlastní práce. 

 

Magdalena Papoušková - úklid

Šárka Svobodová - úklid

Tomáš Bachtík - školník

 


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44