Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Organizace výuky

Záložky

stromProvoz školy

  • ranní družina: 6.45 - 7.45
  • 7.45 - 7.55 ranní kruh
  • od 7.55 - vyučování podle rozvrhu
  • odpolední družina do 16.00

 

Seznamy pomůcek

pomůcky 1. roč. 

pomůcky_2.-3._ročník

Pomůcky_4.-5._ročník

 

Organizace školního roku

1. září 2021 - ve středu začne vyučování ve školním roce 2021/2022 
27.9.2021 - ŘEDITELSKÉ VOLNO
27. října a pátek 29. října 2021.  - podzimní prázdniny 
28.října 2021 - státní svátek
23. prosince 2021 - 2. ledna 2022 - vánoční prázdniny 
31. ledna 2022 - vysvědčení s hodnocením za první pololetí 
4. února 2022 - jednodenní pololetní prázdniny 

 28. 2. – 6. 3. 2022 - jarní prázdniny 

 14. dubna 2022 - velikonoční prázdniny 

30. června 2022 - bude ukončeno vyučování ve druhém pololetí  
1. července 2022  - 31. srpna 2022 - hlavní prázdniny 
 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Rozvrh hodinzvonění

1. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ M PRV TV      
úterý ČJ M TV AJ      
středa ČJ M VV      
čtvrtek ČJ ČJ M HV      
pátek ČJ ČJ M PRV      

 

2. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí M ČJ ČJ EV      
úterý ČJ M TV HV      
středa ČJ ČJ M M AJ    
čtvrtek ČJ TV M      
pátek PRV PRV VV VV ČJ    

 

3. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí M ČJ ČJ EV AJ    
úterý ČJ M AJ HV TV    
středa ČJ ČJ M M AJ    
čtvrtek ČJ TV M      
pátek PRV PRV VV VV ČJ    

 

4. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí TV AJ EV    
úterý ČJ M AJ VL TV  
středa ČJ ČJ M M   INF  
čtvrtek ČJ AJ HV ČJ VL    
pátek M M ČJ VV ČJ    

škola

 

5. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí TV AJ EV    
úterý ČJ M AJ VL TV  
středa ČJ ČJ M M   INF  
čtvrtek ČJ AJ HV ČJ VL    
pátek M M ČJ VV ČJ  
 

V každé třídě probíhá pravidelné setkání žáka, rodičů a učitele. Všichni zúčastnění se vzájemně informují o průběhu vzdělávání přítomného žáka. Velký důraz je kladen na sebehodnocení žáka. Výsledkem schůzky je plán dalšího vzdělávání a podpory žáka.konzultace

Konzultační hodiny pro školní rok 2021 / 2022 

každý první ČTVRTEK v měsíci - začínáme od října = první konzultace proběhnou 7. října

Zájmová činnost 

 

PONDĚLÍ 13.30 - 14.30 DESKOVÉ HRY

Děti se naučí pravidla nejrůznějších deskových her.

deskové hry

 

PONDĚLÍ 15.00 - 16.00 SPORTOVNÍ KROUŽEK

Všeobecná tělesná průprava, seznámení s různým náčiním a sporty.

sport

 

ÚTERÝ 14.30 - 15.30 TANEČNÍ KROUŽEK 

Provede účastníky světem tance.

tanec

 

STŘEDA 13.30 - 14.30 ROBOTIKA

děti se seznámí se základy programování jednoduchých robotů.

robot

 

ČTVRTEK 13.30 - 14.30 ZVÍDAVÝ PŘÍRODOVĚDEC

Výpravy do světa přírody za poznáním.

přírodovědec

 


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44