Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Organizace výuky

Záložky

stromProvoz školy

  • ranní družina: 6.45 - 7.45
  • 7.45 - 7.55 ranní kruh
  • od 7.55 - vyučování podle rozvrhu
  • školní družina bude mít 2 oddělení
  • odpolední družina do 16.00

 

Seznamy pomůcek

pomůcky 1. ročník.docx (234.89 kB)

pomůcky 2. ročník.docx (970.59 kB)

pomůcky 3._ročník.docx (970.29 kB)

Pomůcky 4. ročník.docx (14.8 kB)

Pomůcky 5._ročník.docx (14.94 kB)

 

Organizace školního roku

4. září 2023 - v pondělí začne vyučování ve školním roce 2023/2024 
28. září 2023 - státní svátek
29. září 2023 - ředitelské volno
26. října a 27. října 2023  - podzimní prázdniny 
23. prosince 2023 - 2. ledna 2024 - vánoční prázdniny 
31. ledna 2024 - vysvědčení s hodnocením za první pololetí 
2. února 2024 - jednodenní pololetní prázdniny 

 11. 3. - 17.3. 2024 - jarní prázdniny 

28.3. - velikonoční prázdniny 

 28.6.2024 - bude ukončeno vyučování ve druhém pololetí  
29.6.2024  - 1. 9. 2024 - hlavní prázdniny 
 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 2. září 2024.

Rozvrh hodinzvonění

1. vyučovací blok 1. + 2. hodina: 7.55 - 9.30

velká přestávka 9.30 - 10.00

3. hodina 10.00 - 10.45

4. hodina 10.50 - 11.35

5. hodina 11.45 - 12.30

6. hodina 12.40 - 13.25

7. hodina 13.30 - 14.15

 

TŘÍDY:

A:   Mgr. Naděžda Bachtíková, 4. ročník

B:   Mgr. Radmila Šubrtová, 1.+2. ročník

C:   Mgr. Barbora Vrábelová, 3.+5. ročník

 

1. ročník

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ M PRV VV      
úterý ČJ ČJ TV M      
středa ČJ HV AJ M      
čtvrtek ČJ ČJ M TV      
pátek ČJ M PRV      

 

2. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ M PRV VV      
úterý ČJ ČJ TV M      
středa ČJ HV AJ M EV    
čtvrtek ČJ ČJ M TV    
pátek ČJ M PRV      

 

3. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ AJ EV ČJ-S    
úterý ČJ TV M AJ PRV    
středa M M ČJ AJ      
čtvrtek ČJ HV TV ČJ-Č PRV    
pátek ČJ ČJ M VV VV    

 

4. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ-ČT AJ ČJ TV    
úterý M AJ ČJ ČJ VL    
středa ČJ M EV HV    
čtvrtek ČJ AJ M M-G   VL INF
pátek ČJ-SL TV M VV    

škola

 

5. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ AJ EV ČJ-S    
úterý ČJ TV M AJ VL    
středa M M ČJ HV    
čtvrtek ČJ AJ TV ČJ-Č   VL INF
pátek ČJ ČJ M VV  
 

V každé třídě probíhá pravidelné setkání žáka, rodičů a učitele. Všichni zúčastnění se vzájemně informují o průběhu vzdělávání přítomného žáka. Velký důraz je kladen na sebehodnocení žáka. Výsledkem schůzky je plán dalšího vzdělávání a podpory žáka.konzultace

Konzultační hodiny pro školní rok 2022 / 2023 

každý první ČTVRTEK v měsíci - začínáme od října = první konzultace proběhnou 5. října 2023

Zájmová činnost 

 

DESKOVÉ HRY

Děti se naučí pravidla nejrůznějších deskových her.

deskové hry

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Všeobecná tělesná průprava, seznámení s různým náčiním a sporty.

sport

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK

 

VÝTVARKA

 

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

konverzace

 

 


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44