Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Organizace výuky

Záložky

stromProvoz školy

  • ranní družina: 6.45 - 7.45
  • 7.45 - 7.55 ranní kruh
  • od 7.55 - vyučování podle rozvrhu
  • školní družina bude mít 2 oddělení
  • odpolední družina do 16.00

 

Seznamy pomůcek

pomůcky 1. ročník.docx (234.89 kB)

pomůcky 2. ročník.docx (970.59 kB)

pomůcky 3._ročník.docx (970.29 kB)

Pomůcky 4. ročník.docx (14.8 kB)

Pomůcky 5._ročník.docx (14.94 kB)

 

Organizace školního roku

4. září 2023 - v pondělí začne vyučování ve školním roce 2023/2024 
28. září 2023 - státní svátek
29. září 2023 - ředitelské volno
26. října a 27. října 2023  - podzimní prázdniny 
23. prosince 2023 - 2. ledna 2024 - vánoční prázdniny 
31. ledna 2024 - vysvědčení s hodnocením za první pololetí 
2. února 2024 - jednodenní pololetní prázdniny 

 11. 3. - 17.3. 2024 - jarní prázdniny 

28.3. - velikonoční prázdniny 

 28.6.2024 - bude ukončeno vyučování ve druhém pololetí  
29.6.2024  - 1. 9. 2024 - hlavní prázdniny 
 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 2. září 2024.

Rozvrh hodinzvonění

1. vyučovací blok 1. + 2. hodina: 7.55 - 9.30

velká přestávka 9.30 - 10.00

3. hodina 10.00 - 10.45

4. hodina 10.50 - 11.35

5. hodina 11.45 - 12.30

6. hodina 12.40 - 13.25

7. hodina 13.30 - 14.15

 

TŘÍDY:

A:   Mgr. Naděžda Bachtíková, 4. ročník

B:   Mgr. Radmila Šubrtová, 1.+2. ročník

C:   Mgr. Barbora Vrábelová, 3.+5. ročník

 

1. ročník

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ M PRV VV      
úterý ČJ ČJ TV M      
středa ČJ HV AJ M      
čtvrtek ČJ ČJ M TV      
pátek ČJ M PRV      

 

2. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ M PRV VV      
úterý ČJ ČJ TV M      
středa ČJ HV AJ M EV    
čtvrtek ČJ ČJ M TV    
pátek ČJ M PRV      

 

3. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ AJ EV ČJ-S    
úterý ČJ TV M AJ PRV    
středa M M ČJ AJ      
čtvrtek ČJ HV TV ČJ-Č PRV    
pátek ČJ ČJ M VV VV    

 

4. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ-ČT AJ ČJ TV    
úterý M AJ ČJ ČJ VL    
středa ČJ M EV HV    
čtvrtek ČJ AJ M M-G   VL INF
pátek ČJ-SL TV M VV    

škola

 

5. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ AJ EV ČJ-S    
úterý ČJ TV M AJ VL    
středa M M ČJ HV    
čtvrtek ČJ AJ TV ČJ-Č   VL INF
pátek ČJ ČJ M VV  
 

V každé třídě probíhá pravidelné setkání žáka, rodičů a učitele. Všichni zúčastnění se vzájemně informují o průběhu vzdělávání přítomného žáka. Velký důraz je kladen na sebehodnocení žáka. Výsledkem schůzky je plán dalšího vzdělávání a podpory žáka.konzultace

Konzultační hodiny pro školní rok 2022 / 2023 

každý první ČTVRTEK v měsíci - začínáme od října = první konzultace proběhnou 5. října 2023

Zájmová činnost 

 

DESKOVÉ HRY

pondělí 13.30 Ing. Magdalena Vaňátková

Děti se naučí pravidla nejrůznějších deskových her.

deskové hry

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK

úterý 13.30 Michaela Stránská

Děti si vyzkouší různé vytvarné techniky a práci s výtvarnými materiály.

 

VÝTVARKA

 

ANGLICKÝ JAZYK

středa 13.55, 14.45 - Haynes Andrea

 

konverzace

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Všeobecná tělesná průprava, seznámení s různým náčiním a sporty.

´tvrtek 13.45 Mgr. barbora vrábelová

sport

 

 

 

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44