Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Ředitelka školy vyhlašuje zvláštní zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti

s válkou na Ukrajině.

Директор школи оголошує спеціальний набір до дошкільної та початкової освіти  дітей, на яких поширюється тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Ця спеціальна реєстрація призначена лише для дітей

• яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту,

• якому надано візу для перебування понад 90 днів для перебування в Чеській Республіці, що автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом. Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

 

termín:    7. června 2022         дата: 7 червня 2022 року

čas:  8.00 – 15.30                    час: 8.00 - 15.30

Žádost je možné podat:

 • ústně do protokolu (osobní účastí při zápisu);
 • osobním podáním (osobní účastí při zápisu);
 • datovou zprávou;
 • poštou;
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Заявку можна подати:

• усно в протоколі (особиста участь в реєстрації);

• особисте подання (особиста участь у зарахуванні);

• повідомлення даних;

• поштою;

• електронна пошта з визнаним електронним підписом.

 

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci - MŠ

 

До заяви повинні бути додані:

• візовий документ дитини (для неособистих заяв копія документа буде подана та поміщена в файл);

• підтвердження права представляти дитину;

• місце проживання дитини для визначення належності (наприклад, договір оренди, свідоцтво про проживання), у разі сумнівів школа може попросити муніципалітет перевірити точність реєстру населення; крайній термін повідомлення про зміну місця проживання в Чеській Республіці для іноземців з додатковим захистом – 3 робочі дні з дати цієї зміни;

• підтвердження педіатра з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання- дитячий садок

 

zápis

 

přihláška k předškolnímu vzdělávání

заявка на дошкільну освіту

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.pdf (86.05 kB)

 

 

přihláška k základnímu vzdělávání

додаток базової освіти

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.pdf (84.17 kB)

 

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 13. 6. 2022 na webových stránkách školy  a na budově školy.

Результати зарахування будуть оприлюднені 13.06.2022 року на сайті школи www    і на будівлі школи.

 

Váš registrační kód je: /Ваш реєстраційний код: …....................................

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.

Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

 

Dne 7.6.2022 se koná schůzka rodičů od 16.00 hodin.

7 червня 2022 року з 16.00 відбудуться батьківські збори.

 

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022.

Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Omluvenka ZŠ a MŠ

 Omluvenka

logoAktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44