Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Individuální domácí vzdělávání

individuální vzdělávání

 

Individuální vzdělávání probíhá v souladu s platnými zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

§ 41 - Individuální vzdělávání

O individuálním vzdělávání rozhodne ředitel školy na základě žádosti o individuální vzdělávání podané ztákonným zástupcem. K této žádosti je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Žák na 1. stupni ZŠ je vzděláván vzdělavatelem, který má alespoň střední vzdělání s maturitou - doloží platným dokladem (lze zaslat kopii dokladu). 

 

sova

Hodnocení žáků v individuálním vzdělávání dle platného školního řádu

  1. Individuálně vzdělávaní žáci budou hodnoceni minimálně dvakrát ročně, vždy ke konci každého pololetí. Termín určí ředitel školy.
  2. Nelze-li žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, nejpozději však do dvou měsíců po ukončení pololetí.
  3. Individuálně vzdělávaní žáci budou hodnoceni na základě portfolia. Portfolio je soubor materiálů, které dokumentují vzdělávací činnost žáka za příslušné období. Portfolio je majetkem žáka.
  4. Podkladem pro pololetní hodnocení bude donesené portfolio a pohovor se žákem a vzdělávajícím nad donesenými materiály. Je prostředkem pro zpětnou vazbu žáka, vzdělávajícího a kmenovou školu. Hodnocení nemusí mít charakter komisionální zkoušky.
  5. V případě, že dítě vzdělává jiná osoba než rodič, může být rodič přítomen při hodnocení.
  6. Na základě portfoliového hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání bude vydáno hodnocení na vysvědčení.
  7. Na vysvědčení bude hodnocení zapsáno formou klasifikace nebo slovně. 

 

 

 

 

Povinná dokumentace k přijetí žáka

žádost o individuální vzdělávání

žádost o povolení individuálního vzdělávání
žádost o individuální vzdělávání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,87 kB

žádost o přijetí do škol

pokud žák nastupuje do 1. ročníku
žádost o přijetí do školy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,36 kB

žádost přestup

pokud žák přestupuje z jiného ročníku
žádost přestup.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,09 kB

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44