Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Bezpečné prostředí

Kvalitní výuka může probíhat pouze v bezpečném prostředí. Zásadní roli hraje důvěra a důležitá je slušnost, vzájemný respekt a spolupráce.

bezpečí

Bezpečné prostředí školy posilujeme těmito aktivitami:

  • Rituály - zahajujeme den ranním komunitním kruhem a společným zpěvem, během dne a týdne máme i jiné pravidelné rituály
  • Věkově smíšené skupiny – mladší se učí od starších a starší se učí pomáhat a respektovat mladší
  • Komunikační dovednosti – vedeme děti k samostatnému řešení problémů, vyjádření emocí a nálad
  • Vzájemný respekt  U-Ž, Ž-U, Ž-Ž – jednáme s dětmi respektujícím způsobem, snažíme se být dobrým vzorem, vedeme žáky ke vzájemnému respektu
  • Sociální dovednosti – pravidla, vztahy, zásada slušného jednání a chování, v rozvrhu hodin máme zařazenou etickou výchovu
  • Rodinné prostředí – málopočetný kolektiv nám umožňuje nastavit čitelné vztahy

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44