Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Učitelé a provozní zaměstnanci školky

Učitelky:

  • Výchovně vzdělávací proces v  zabezpečují tyto učitelky.
  • Vedoucí učitelkou je paní učitelka Barbora Barátová, DiS., má dokončené studium VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogiky.
  • Paní Petra Hrubá, učí ve třídě Permoníků. V současné době si dodělává studium SŠ v oboru učitelství.
  • Paní učitelka Aneta Kolíbalová, učí v I. Skřítků. Má dokončené SŠ vzdělání v oboru předškolní pedagogiky.

Kolektiv pedagogického sboru je tvořivý a aktivně se zapojuje do akcí školy. Pedagogické pracovnice se účastní během školního roku řady vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci mateřské školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí jsou založena u ředitelky školy.

Při naší práci využíváme prvky programu Začít spolu. Třídy jsou věkově heterogenní. Děti pracují v centrech aktivit: Knihy a písmena, Dílna, Ateliér, Voda a písek, Dramatika, Stolní hry a manipulativa, Hudba, Kostky, Pohyb, Domácnost, Pokusy a objevy.

Paní učitelky vzdělávají děti podle školního vzdělávacího programu, který je vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

pro kontakt s paní učitelkami lze využít telefon: 739 000 624

Provozní zaměstnanci MŠ

  • pan kuchař: Jiří Vrkoslav
  • pomocná kuchařka: Šárka Svobodová
  • paní uklízečka: Pavlína Porkertová
  • Vedoucí stravování: Monika Klimešová

Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44