Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Školní jídelna

  • vedoucí školního stravování p. Monika Klimešová
  • kuchařka p. Věra Balková
  • pomocná kuchařka  p. Pavlína Porkertová
  • omlouvání oběda na tel. č.  739 000 624, oběd lze omluvit nejpozději do 7.30 hodin prvního dne nemoci

21 vnitřní_řád_ŠJ (97.27 kB)

Placení stravného převodem:

  • Vždy do 25. dne předcházejícího měsíce ( obědy se platí předem )
  • na účet ZŠ  86-303 400 247/0100
  • var. symbol pro platbu za obědy: 31412111 ( uveďte  jméno dítěte )

 

Cena za oběd platná od 1.ledna 2019

kategorie přesnídávka oběd svačina částka celkem
MŠ mladší 8,- 22,- 8,- 38,- Kč
MŠ starší 9,- 23,- 8,- 40,- Kć
ZŠ mladší   24,-   24,- Kč
ZŠ starší   26,-   26,- Kč

 

Monika Klimešová
vedoucí školní jídelny


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44