Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Školní jídelna

  • vedoucí školního stravování p. Monika Klimešová
  • kuchařka p. Věra Balková
  • pomocná kuchařka  p. Pavlína Porkertová
  • omlouvání oběda na tel. č.  722 915 889, oběd lze omluvit nejpozději do 7.30 hodin prvního dne nemoci

21 vnitřní_řád_ŠJ (97.27 kB)

Placení stravného převodem:

  • Vždy do 25. dne předcházejícího měsíce ( obědy se platí předem )
  • na účet ZŠ  86-303 400 247/0100
  • var. symbol pro platbu za obědy: 31412111 
  • specifický symbol - každé dítě má přiděleno, informace u ředitelky školy

 

Cena za oběd platná od 1. května 2022

kategorie přesnídávka oběd svačina částka celkem
MŠ mladší 8,- 25,- 8,- 41,- Kč
MŠ starší 9,- 26,- 8,- 43,- Kć
ZŠ mladší   27,-   27,- Kč
ZŠ starší   29,-   29,- Kč

 

Monika Klimešová
vedoucí školní jídelny


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44