Menu
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl

Toto je krizový pruh ZŠ a MŠ Černý Důl. Zde se vkládají mimořádně důležité informace.

Školní jídelna

jídelna

 

 

 

Údaje o školní jídelně:

  • vedoucí školního stravování p. Monika Klimešová
  • kuchařka Jiří Vrkoslav
  • pomocná kuchařka  p. Šárka Svobodová
  • omlouvání oběda pomocí formuláře zde na webu nebo na tel. č.  722 915 889, oběd lze omluvit nejpozději do 7.30 hodin prvního dne nemoci

 

Placení stravného převodem:

  • Vždy do 25. dne předcházejícího měsíce ( obědy se platí předem )
  • na účet ZŠ  86-303 400 247/0100
  • var. symbol pro platbu za obědy: 31412111 
  • specifický symbol - každé dítě má přiděleno, informace u ředitelky školy

 

Cena za oběd platná od 1. září 2023

kategorie přesnídávka oběd svačina částka celkem
MŠ mladší 10,- 26,- 10,- 46,- Kč
MŠ starší 11,- 28,- 1,- 50,- Kć
ZŠ mladší   30,-   30,- Kč
ZŠ starší   34,-   34,- Kč

 

NOVÉ STRAVNÉ 

Monika Klimešová
vedoucí školní jídelny

 


Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, Čistá v Krkonoších 140, 543 44